Logo Mister-auto Pro

Juridiske oplysninger

Juridiske oplysninger

Selskabsnavn: Mister Auto
Adresse: 19 rue Alfred de Musset, 69100 Villeurbanne, Frankrig
Telefon: 90 11 11 13 (2,50 kr / min - priser eksl. moms)
Forenklet aktieselskab med en aktiekapital på 4.374.600 €
Handels- og selskabsregister Lyon 508 332 244
Hovedaktivitetskode: 4532Z
Momsnummer: DK33934270
Ansvarlig udgiver: Jean-Michel Booh-Begue
E-mail: kundeservice@mister-auto.dk
Design: Mister Auto
Webhosting: Google
Adresse: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Telefon: +35314361000

Oplysninger indeholdt på webstedet

Medmindre anden aftale er truffet, udgør de produkter og tjenester, du får vist på dette websted, ikke et salgstilbud men en generel præsentation af udvalget af produkter og tjenester, som vi distribuerer i det land, hvor webstedet er præsenteret.

De hyperlinks, der findes på webstedet, og som henviser til et tredjepartswebsted, kan ikke medføre ansvar for Mister Auto.

Eftersom Mister Auto ikke har nogen kontrol eller styring over indholdet på et tredjepartswebsted, tilgår brugeren dette på eget ansvar.

Mister Auto er under ingen omstændigheder ansvarlig for indholdet af eller produkter eller tjenester udbudt på et tredjepartswebsted.

Intellektuel ejendom

Alle de elementer, der vises på webstedet www.mister-auto.dk, er beskyttet af fransk lov om ophavsret og varemærkeret.

Alle webstedets elementer, design, grafiske komponenter, grafiske diagrammer, ikoner, tekster, applikationer, scripts, funktionaliteter samt udvalg eller kombinationer deraf, som vises på adressen www.mister-auto.dk, er Mister Autos intellektuelle ejendom. De mærker og logoer, der vises på webstedet, er erhvervsmæssige samarbejdspartneres intellektuelle ejendom, undtagen mærkerne Bolk, Mister Auto og B Pro, som er Mister Autos intellektuelle ejendom.

Adgang til webstedet medfører ingen overdragelse af ovenstående rettigheder. Retten til at anvende webstedet tilstås kun i digital, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv form med henblik på personlig visning af de konsulterede sider.

Det er forbudt for brugeren ved en hvilken som helst fremgangsmåde eller i en hvilken som helst form helt eller delvist at kopiere, genskabe, ændre, distribuere, fremvise eller sælge noget element på webstedet eller noget element med forbindelse til webstedet og til noget andet formål, herunder erhvervsmæssigt, uden Mister Autos forudgående, skriftlige tilladelse.

I tilfælde af ulovlig eller uautoriseret anvendelse af webstedet forbeholder Mister Auto sig ret til at træffe enhver hensigtsmæssig foranstaltning, som selskabet finder nødvendig, og i pågældende tilfælde indlede en hvilken som helst hensigtsmæssig retsforfølgelse og/eller anmelde overtrædelsen til de retslige myndigheder og politiet.

Ændring af webstedet og vilkår for anvendelse

Mister Auto SAS kan finde anledning til at ændre indholdet og oplysningerne inkluderet i dette websted samt nærværende vilkår for anvendelse, navnlig med henblik på at overholde enhver ny lovgivning og/eller gældende bestemmelser og/eller for at forbedre webstedet. Enhver ændring vil blive optaget i nærværende vilkår for anvendelse.

Indlæsningsikon